סיפורו של בית הזכוכית
בית הזכוכית – לכאורה בניין אפרורי וישן בליבה של בודפשט, אך בשנת 1944 עמד בניין משרדים זה בליבו של מפעל הצלה רחב מימדים, ייתכן שאף הגדול ביותר בתקופת השואה – הצלתם של יהודי בודפשט.
במשך מרבית שנות מלחמת העולם השנייה נמשכה שגרת חייהם של יהודי הונגריה כמעט ללא הפרעה, רק במרץ 1944 פלשו הגרמנים להונגריה ואז התהפך הגלגל. בשלב זה, כאשר מפלתה של גרמניה הייתה עניין של זמן בלבד, היה היטלר נחוש להספיק לרצוח גם את יהודי הונגריה, ולכן התרחשה השואה בהונגריה במהירות אדירה. זוהי תקופת השיא של השילוחים להשמדה באושוויץ-בירקנאו. בתוך כחודשיים נשלחו כ 400,000 יהודים מהונגריה אל כבשני אושוויץ. אך בחודש יולי 1944, בעקבות לחץ בינלאומי אדיר נעצרו השילוחים. רק קהילה אחת בהונגריה, קהילת בודפשט, נותרה בחיים.
על רקע התקופה הזו החל לפעול בבית הזכוכית מפעל ההצלה הגדול, שהתרחש בבודפשט. הודות לשיתוף פעולה בין המנהיג הציוני משה קראוס, לבין הדיפלומט השווייצרי קרל לוץ, ובזכות אומץ ליבם של צעירים מתנועות הנוער הציוניות, נוצר מנגנון הצלה מתוחכם שהתבסס על תעודות חסות שוויצריות, בתחילה חוקיות ולאחר מכן גם מזויפות.
בזכות התושייה, היוזמה ואומץ הלב של כל השותפים למפעל זה, ניצלו חייהם של עשרות אלפים מיהודי בודפשט.  

מיצג בית הזכוכית
שבעים שנים לאחר התרחשותו של סיפור הצלה ייחודי ורב היקף זה, אחד מהגדולים בתקופת השואה, הקמנו בבית העדות את מיצג "בית הזכוכית". זהו מיצג אינטראקטיבי חדשני המעביר בצורה חווייתית ומרתקת את סיפור הצלתם של רבים מיהודי בודפשט, שהתרחש בשלהי ימי השואה, במרוץ נגד הזמן. זהו סיפורם של יהודים שפעלו תוך סיכון עצמי, לא רק להצלתם האישית אלא להצלת הכלל.
המיצג נבנה בטכנולוגיה חדשנית ומתקדמת והמבקרים בו הם שותפים פעילות המביעים את דעתם בדילמות ולבטים העולים מן הסיפור, תוך שימוש במסכי מגע אישיים. בזכות המיצג זוכה סיפור ההצלה המיוחד להכרה הראויה בתודעה הציבורית.