לאורך השנים הוציא בית העדות לאור או תמך בהוצאה לאור של ספרים העוסקים בעיקר בתנועת בני עקיבא ובתולדות יהודי הונגריה, חלקם ספרי מחקר ואחרים ספרי עדות אישיים.

ספרי מחקר
בברית יחד
סיפורה של תנועת בח"ד – בני עקיבא בארצות הונגריה
 יהודית רותם
15 ש"ח
בגלוי ובמחתרת
הנוער הציוני דתי במרכז אירופה משואה לתקומה
אזל
עורך: צבי עשהאל
בני עקיבא בהעפלה
ניצולים מקרב חברי בנ"ע בדרכם הבלתי לגאלית לארץ 1946-1948 
50 ש"ח
ד"ר מנחם ויינשטיין
בשבילים נעלמים בדרך למולדת
עלילות בני רצון א' מדסק ומרח' רונה ועד ארץ ישראל
30 ש"ח
פרופ' דב לנדאו
זכר מרדכי
פרקים בתולדות הציונות הדתית במרכז אירופה
40 ש"ח
עורך: פרופ' מ.צ. קדרי
מחתרת הצלה
בני עקיבא בהונגריה בתקופת השואה
אזל
נעמי בלנק ופרופ' חיים גניזי
פדויים לציון
תנועת תורה ועבודה בקרב שארית הפליטה באיטליה 1945-1949
50 ש"ח
ד"ר מנחם ויינשטיין
פדויים לציון ברינה
תנועת תורה ועבודה בקרב שארית הפליטה בגרמניה 1945-1949
50 ש"ח
ד"ר מנחם ויינשטיין
ציונות דתית בשולי ארץ ישראל
תנועת תורה ועבודה במחנות המעצר בקפריסין
50 ש"ח
ד"ר מנחם ויינשטיין
תולדות כפר הנוער הדתי בדסק
שיקום ילדים ניצולי שואה בהונגריה
אזל
פרופ' חיים גניזי
תחיה - חדיד
קיבוץ עם יסודות בלי בנין - פרקי בניין ויצירה של קיבוץ דתי
50 ש"ח
חיים מייטליס
ספרי עדות
אדברה ואעידה
תולדות ישוב בקרפטורוס
אזל
אברהם פוקס
אני לא סטשק
 
אזל
שמחה מאיר
זעקת נצח
תולדות ילד יהודי בשואה בגלות הונגריה
40 ש"ח
חיים פרידמן
ישראל בטח
סיפור אישי על השואה ועל התקומה
45 ש"ח
שרגא שמר
מברגן בלזן לירושלים
ספרו האוטוביוגרפי של השופט בדימוס דוד פרנקל
50 ש"ח
דוד פרנקל
מגילת תולדותיהם של בני לנדא הכהנים
מימי הנודע ביהודה והרופשיצר ועד ימינו
40 ש"ח
פרופ' דב לנדאו
מגלות לגאולה
סיפור חייה של נערה אמיצה בשואה ובתקומה
30 ש"ח
חיה קליימן (קליין)
מכתבים מעמק הבכא
קורותיה של משפחה בשואה כפי שמשתקפים באסופת מכתביהם
30 ש"ח
שרה לנדאו
משאת משה
משואה למשעולי תורה ועבודה
30 ש"ח
משה זאב פרנקל
נוצרי הייתי באירופה
זכרונות מבית הזכוכית
50 ש"ח
שאלאמון מיהיי
עדי חיים
קטעי עדות של ניצולי השואה במשק ניר גלים
אזל
פרופ' משה דיוויס
פעמיים שואה
נערה אמיצה במאבק להצלה
30 ש"ח
פנינה קאופמן בלום
שנה לאין קץ
15 ש"ח
משה זנבר
אחרים
ספר זכרון לקהילת מזוקובשד ובנותיה
40 ש"ח
ד"ר יהודה שימור
קרומניון
חמישה מחזות
50 ש"ח
יצחק מאיר