תנועת בני עקיבא בהונגריה הייתה פעילה באמצעות הכשרות ובתי ילדים ומעונות. למידע נוסף יש ללחוץ הלשונית הרצויה. 
 
טלפון:  08-8568476   |   פקס: 08-8535687
דוא"ל:  beit-haedut@beit-haedut.org.il  |  כתובת:  מושב ניר גלים 7924500