התפיסה החינוכית
בית העדות מציע ימי פעילות מגוונים וחווייתיים, במטרה לקרב את הצעירים ובני הנוער לנושא השואה. במסגרת הפעילות החינוכית אנו מעמיקים בהבנת מורכבות התקופה, תוך התמקדות בפן האנושי של התמודדות היהודים בשואה. הפעילות מתקיימת במסגרת של סדנאות פעילות תוך ביטוי אישי ושיח בין חברי הקבוצה.  
העדות בגוף ראשון היא חלק בלתי נפרד מהתפיסה החינוכית שלנו, ומושם בה דגש על המפגש הבלתי אמצעי עם אנשי העדות.
על אף העיסוק בנושאים קשים וכואבים, הפעילות בנויה באופן שבו התלמידים יוצאים ממנה מתעניינים יותר, אופטימיים יותר, מחוזקים ומלאי השראה.

 
יחידות לבחירה:
למען ידעו דור אחרון - מפגש ושיחה עם ניצול שואה (כיתות ט' ומעלה)
עדויות של ניצולי שואה מהוות רכיב חשוב ביום העיון, מתוך מגמה ליצור רב- שיח בין הניצול לקהל המאזינים. באמצעות סיפורם האישי מעוררים ניצולי השואה אמפתיה והזדהות בקרב בני הנוער.

תהום מתחת לתהום – השואה על ציר הזמן
זוהי סדנת רוחב, הפורשת בפני התלמידים את סיפור התקופה כולה, על פני ציר הזמן, תוך הבהרת מושגים והעמקת הידע וההבנה. הסדנא נערכת בשילוב מצגת וקטעי סרטים. עבור תלמידי חטיבות הביניים זוהי יחידה חשובה ומרכזית, שכן היא יוצרת את בסיס הידע ההיסטורי של הקבוצה.

הגטו מבעד לעיני הילדים – סדנא (לכיתות ז')
בסדנא זו מתמקדים התלמידים באחד ממושגי היסוד מתקופת השואה: הגטו. נעסוק  בשבר הגדול שיצר הגטו בחייהם של הילדים. זוהי יחידה חווייתית, שבה התלמידים פעילים מאוד, בעבודה עצמאית ובעבודה בקבוצות דיון, נחשפים לעדויות, ומעמיקים את הבנתם לגבי מושג הגטו בתקופת השואה.
 
לנוכח המשבר – סדנא (לכיתות ז')
זוהי סדנת המשך לסדנא "הגטו מבעד לעיני הילדים". הסדנה הקודמת מתארת את המשבר שעברו הילדים עם הכניסה לגטאות. במהלך הסדנא הנוכחית, ינסו התלמידים להבין כיצד התמודדו הילדים עם השבר שנוצר. במהלך הסדנה יכירו התלמידים ציורים, קטעי יומן ושירים שכתבו ילדים בגטאות, ובאמצעותן יגלו את דרכי ההתמודדות עם המציאות הקשה.
 
ילדי הקינדרטרנספורט – סדנא (לכיתות ז'-ח')
בסדנא זו התלמידים עורכים היכרות עם סיפור הצלתם של כ 10,000 ילדים יהודים מגרמניה, בני 3 עד 17, אשר הועברו לאנגליה זמן קצר לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. במהלך הסדנא יתוודעו התלמידים לעולמם של ילדים בני גילם בגרמניה של שנות השלושים וידונו בדילמות שהתעוררו בתוך המשפחה לנוכח רעיון ההצלה.
 
המפקדת הקטנה
במרכז יחידה זו עומד סיפורה האישי של ניצולת השואה פאני בן עמי, גיבורת הספר "המפקדת הקטנה", מאת גלילה רון פדר. כנערה צעירה, הצליחה פאני להוביל 15 ילדים יהודים אל הגבול לשוויץ ובכך הצילה את חייהם. בשנת 2010 הפקנו סרט על סיפורה של פאני, המבוסס על עדותה האישית ומשלב תמונות וקטעי וידיאו שונים. במהלך היחידה התלמידים צופים בסרט ולאחריו עורכים דיון ושואלים את עצמם, בין השאר, מה יכולים תלמידים בני גילם מישראל ללמוד מפאני.    
 
נשים מאירות בתקופות חשוכות – סדנא
סדנא זו עוסקת בגבורתן של נשים בתקופת השואה. מצד אחד חושפת הסדנא את התלמידים לפנים השונות של הגבורה, מהמחנכת, דרך מבריחת הגבולות ועד לפרטיזנית. מצד שני באמצעות הסדנא נחשפים התלמידים לפן אחר – נשים בתקופת השואה. זוהי סדנא פעילה וחווייתית.


כמגדלור בחשיכה – סדנא
בסדנא זו ייחשפו התלמידים לשישה סיפורי הצלה של יהודים בידי אחיהם, חלקם נעשו בידי דמויות בולטות וידועות כמו הרב הרצוג והרב זרח ורהפטיג ואחרים בידי צעירים אמיצים ורבי תושייה. התלמידים יפעלו בקבוצות דיון קטנות, באמצעות כתבי חידה ודיונים פנימיים ובהמשך יעלו את הנקודות המרכזיות בשיח במליאה.
 
פרטיזנים ומצילים - סדנא
בסדנא זו יתוודעו התלמידים לסיפור הצלה ייחודי ומופלא שהתרחש בתקופת השואה, סיפורם של ארבעת האחים למשפחת ביילסקי. האחים ברחו מאימת הגרמנים, נדדו ביערות וחיו כפרטיזנים. כאשר פגשו ביער יהודים אחרים שניסו להסתתר, אנשים, נשים וטף, עמדו האחים מול ההתלבטות – לנסות לעזור לאותם יהודים ולהצילם תוך סיכון עצמי, או להמשיך לנסות לשרוד לבדם. הסדנא מפגישה את התלמידים עם מורכבות ההצלה בתקופת השואה, עם ערכים של עזרה וערבות הדדית ואף עם הקשיים של חיי הפרטיזנים ביערות.
 
מבט אחר על מרד גטו ורשה – סדנא (כיתות ט' ומעלה)
באפריל 1943 פתחו צעירים יהודים בוורשה במרד כנגד הגרמנים הבאים להשמידם, ויצרו את אחד מסמלי השואה והגבורה. ביחידה זו מובא סיפורם של המורדים. התלמידים ייחשפו לסיפור המרד, ומתוכו יילמדו על פניה השונות של הגבורה היהודית.
 
דילמות הצלה והישרדות – סדנא (כיתות ט' ומעלה)
בסדנה זו מתוודעים התלמידים לדילמות מוסריות וקיומיות עמן התמודדו יהודים בתקופת השואה. בין הנושאים שיעלו: חיי הפרט בתקופת השואה, מורכבות היציאה למרד והיודנראט. זוהי סדנא שבה התלמידים פעילים במיוחד, ודרך הדיונים הקבוצתיים הם מבינים בצורה מעמיקה יותר את מורכבות החיים היהודים בתקופת השואה.


מוצגים מספרים - סיור במוצגי בית העדות
מוזיאון בית העדות מורכב בעיקרו מיצירות אמנות של ניצולי שואה, שביטאו באמצעות האמנות את זיכרונותיהם וחוויותיהם. מתוך זווית אישית זו יעסקו התלמידים במגוון נושאים, בין השאר – מקומו של בית הכנסת בקהילה, העיירה היהודית, סוגיית העומדים מן הצד, שיקום החיים לאחר השואה ועוד.

מן התהומות אל המעלות – סיור בתערוכה משואה לתקומה (כיתות ט' ומעלה)
סיור בתערוכה העוסקת בניצולי השואה לאחר השחרור, בימים, בשבועות ובשנים הראשונות שלאחר המלחמה. באמצעות התמונות והמוצגים בתערוכה יתוודעו התלמידים למורכבות חייהם של ניצולי השואה ולתעצומות הנפש והגוף שהיו כרוכות בשחרור ובבניית החיים החדשים לאחר המלחמה.
 
מיצג בית הזכוכית (כיתות ט' ומעלה)
סיפורו של "בית הזכוכית" בבודפשט הוא סיפור הצלה ייחודי ורחב היקף, אחד מסיפורי ההצלה הגדולים שהתרחשו בתקופת השואה. זהו סיפורם של יהודים שפעלו תוך סיכון עצמי לא רק למען הצלתם האישית אלא להצלת הכלל.
שבעים שנה לאחר התרחשותו של סיפור הצלה מופלא זה, חנכנו בבית העדות את מיצג "בית הזכוכית". זהו מיצג אינטראקטיבי חדשני, המעביר בצורה חווייתית ומרתקת את סיפור ההצלה של רבים מיהודי בודפשט, סיפור שהתרחש בשלהי ימי השואה, במרוץ נגד הזמן.