אחד מנושאי הדגל המרכזיים בבית העדות הוא "יהודים מצילים יהודים" - פעולות הצלה של יהודים בידי אחיהם. במרכזן של פרשיות אלה עומדים יהודים, אשר בתנאים תת אנושיים ומתוך סיכון עצמי רב, בחרו ליטול בידיהם גם את האחריות לגורל אחיהם.
בשונה מחסידי אומות העולם, מצילים יהודים אינם זוכים להכרה רשמית. אמנם בשנים האחרונות החל ארגון בני ברית להעניק את "אות המציל היהודי", אך הדרך להוקיר את אותם אנשים ואת פועלם עוד רבה וארוכה.

אנו בבית העדות אוספים ומתעדים סיפורים של מצילים יהודים, כאן נציג תקציר של מבחר סיפורים אלה.

פלה איזבוצקי
טוביה ביילסקי
פאני בן עמי
הרב ד"ר יצחק הלוי הרצוג
יעקב וייס
אלכסנדר וינגרטן
רודולף ורבה
הרב ד"ר זרח ורהפטיג
וילפריד ישראל
יעקב (ג'קיטו) מאסטרו
אגנס מנדל
ויטקה קמפנר (קובנר)
צדוק ראב
פנחס (טיבור) רוזנבאום