אחד מנושאי הדגל המרכזיים בבית העדות הוא "יהודים מצילים יהודים" - פעולות הצלה של יהודים בידי אחיהם. במרכזן של פרשיות אלה עומדים יהודים, אשר בתנאים תת אנושיים ומתוך סיכון עצמי רב, בחרו ליטול בידיהם גם את האחריות לגורל אחיהם.
בשונה מחסידי אומות העולם, מצילים יהודים אינם זוכים להכרה רשמית. אמנם בשנים האחרונות החל ארגון בני ברית להעניק את "אות המציל היהודי", אך הדרך להוקיר את אותם אנשים ואת פועלם עוד רבה וארוכה.

אנו בבית העדות אוספים ומתעדים סיפורים של מצילים יהודים, כאן נציג תקציר של מבחר סיפורים אלה.

הרב ד"ר זרח ורהפטיג
פנחס (טיבור) רוזנבאום
הרב ד"ר יצחק הלוי הרצוג
יעקב (ג'קיטו) מאסטרו

פלה איזבוצקי
אגנס מנדל
רודולף ורבה
צדוק ראב
יעקב וייס