בית העדות מקיים ימי פעילויות ייחודיים עבור חיילים ומפקדים בכוחות הביטחון, שמטרתם לקרב את המשתתפים לנושא השואה, באמצעות מפגשים לימודיים, חזותיים וחווייתיים.

בפעילות לחיילים ולאנשי כוחות הביטחון מושם דגש על ערכי ציונות, ערבות הדדית, מנהיגות, התמודדות עם דילמות וקבלת החלטות.