מאמרים שונים על השואה:

והיא שעמדה - חג הפסח בשואה / הרבנית ד"ר אסתר פרבשטיין

התנגדות בלתי אפשרית - על התגובה היהודית לרצח בליטא  / ד"ר בן-ציון קליבנסקי

בין הצפירות - ביקור באנדרטת אלכסנדרוני / עדי פיינרמן

15 שנה לפטירתו של הרב ד"ר זרח ורהפטיג: האם עשינו די להנצחתו? / עדי פיינרמן 


ספורטאים יהודים בשואה / עדי פיינרמן 

סיפורו המופלא של ג'ינו ברטלי / עדי פיינרמן


נח קליגר - ראיון / זהבה קור
מאמרים על ימי הזיכרון לשואה:
יחסה של הרבנות הראשית ליום השואה והגבורה וליד ושם / הרב שמואל כ"ץ

על קביעת יום הקדיש הכללי בעשרה בטבת - מצגת / הרב שמואל כ"ץ
 
יום השואה הראשון / הרב שמואל כ"ץ
 
זכר לאסון הנורא / הרב שמואל כ"ץ


על פולמוס יום הזיכרון לשואה ויום הקדיש הכללי / עדי פיינרמן


מאמרים על בית הזכוכית ועל השואה בהונגריה:

מדוע נמחה משה קראוס מזכרון ההצלה בשואה / ד"ר אילה נדיבי


הצגות, ספרים וסרטים חדשים בנושא השואה:

נוצרי הייתי באירופה / מאיר פרידמן

הבן של שאול / עדי פיינרמן

גטו וילנה של אברהם סוצקובר / עופרה עופר אורן


הניצחון הסופי / עדי פיינרמן
 
pencil2, pencil, write, edit, blog, note
pencil2, pencil, write, edit, blog, note
pencil2, pencil, write, edit, blog, note
pencil2, pencil, write, edit, blog, note
pencil2, pencil, write, edit, blog, note
pencil2, pencil, write, edit, blog, note
pencil2, pencil, write, edit, blog, note
pencil2, pencil, write, edit, blog, note
pencil2, pencil, write, edit, blog, note
pencil2, pencil, write, edit, blog, note
pencil2, pencil, write, edit, blog, note
pencil2, pencil, write, edit, blog, note
pencil2, pencil, write, edit, blog, note
pencil2, pencil, write, edit, blog, note
pencil2, pencil, write, edit, blog, note
pencil2, pencil, write, edit, blog, note
pencil2, pencil, write, edit, blog, note