נדין חנון

פול רקובר

עפרה גולדברג

פלטינה סעדיה

רחל לוי

רחלי וייצמן

משה מוסקל

אביה רבינוביץ'

אליאב גולדברג

אניטה טריגר

זהבה קור

יהודה הולשטיין

יעל שטאובר

מור איטח

עטרה מור יוסף

עדי פיינרמן - מנהלת חינוכית

בעלת תואר שני (M.A) בהיסטוריה של עם ישראל, תוך התמחות בנושא השואה, מדריכה ותיקה של מסעות לפולין ולמזרח אירופה, מתמחה בהכנת משלחות נוער לקראת המסע לפולין.
גלית אהרן, בת שירות לאומי תשע"ז-תשע"ח
ליטל חדז'ייב, בת שירות לאומי תשע"ז-תשע"ח