אודות המסע
זה מספר עשורים שבתי ספר רבים מוציאים משלחות נוער לפולין במטרה לקרב את בני הנוער לנושא השואה. מסעות אלה חשובים ומבורכים, אולם בני נוער רבים אינם משתתפים בהם מסיבות שונות ובהן גם הסיבה הכלכלית. תלמידים אלה נשארים בארץ ללא מענה הולם.
מצב זה יוצר בעיות משניות: פער חברתי בין שתי הקבוצות, בין אלו שחוו חוויה עוצמתית וייחודית לעומת אלו שלמעשה לא זכו להתוודע לחוויה ולמורשת השואה.
מתוך החשיבות שאנו רואים בזיכרון השואה והתקומה, כמרכיב משמעותי בזהות היהודית ציונית, בנינו חלופה אשר תמלא חלל זה בדרך של מסע בארץ בן ארבעה ימים - מסע "משואה לתקומה".
למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם תמי דבוש, מנהלת פרוייקט "מסע משואה לתקומה"
טלפון: 08-8568476 שלוחה 101
דוא"ל: beit-haedut@beit-haedut.org