אודות המסע
מזה מספר עשורים, בתי ספר רבים מוציאים משלחות נוער לפולין במטרה לקרב את בני הנוער לנושא השואה. מסעות אלה חשובים ומבורכים, אולם בני נוער רבים (כ-85% מכלל תלמיד שכבת י"א) אינם משתתפים בהם מסיבות שונות, ובהן גם הסיבה הכלכלית. תלמידים אלה נשארים בארץ ללא מענה הולם.
מצב זה יוצר בעיות משניות: פער חברתי בין שתי הקבוצות, בין אלו שחוו חוויה בעלת עוצמה ייחודית לעומת אלו שלמעשה לא זכו להתוודע לחוויה ולמורשת השואה, גם בשל פערים על רקע כלכלי .
מתוך החשיבות שאנו רואים בזיכרון השואה והתקומה, כמרכיב משמעותי בזהות היהודית ציונית, אנו בבית העדות בנינו חלופה אשר תמלא חלל זה בדרך של מסע "משואה לתקומה" אשר יתקיים בארץ. מסע חוויתי בעלות נמוכה יחסית.
המסע "משואה לתקומה", מסובסד על ידי 'ועידת התביעות', אשר מממנת מחצית מעלותו לתלמיד.
למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם תמי דבוש, מנהלת פרוייקט "מסע משואה לתקומה"
טלפון: 08-8568476 שלוחה 101
דוא"ל: beit-haedut@beit-haedut.org