התפיסה החינוכית
המסע לפולין הנו חוויה ייחודית, משמעותית וערכית, בעלת ערך מוסף חסר תחליף של היכרות עם סיפור השואה מתוך הסיור בשטח.
היציאה לשטח הנה שיאו של תהליך חינוכי לימודי, המתחיל זמן רב קודם לכן, במסגרת תהליך ההכנה ונמשך בעיבוד החוויה ובהשלמת התהליך לאחר החזרה ארצה.
בית העדות מציע ימי פעילות ייחודיים ומותאמים הן כהכנה לקראת המסע לפולין והן בחזרה ממנו. 


צוות ההדרכה מורכב ממדריכים מקצועיים ומנוסים, בעלי היכרות מעמיקה עם המסע לפולין, תכניו וצרכיו.


יחידות לבחירה:
הכנה למסע
תכנית ההכנה בבית העדות נבנתה מתוך היכרות מעמיקה עם תכני המסע לפולין ומשלבת הרצאות תוכן לצד סדנאות חווייתיות ופעילות ומפגשים עם ניצולי שואה.
ההכנה לפולין מתקיימת במתכונת של יום עיון יחיד או סדרה של כמה ימי עיון. ישנה אפשרות לקיים סמינר בן יומיים, המהווה חוויה בפני עצמו.


פעילות לאחר המסע 
אנו בבית העדות רואים חשיבות מיוחדת בהשלמת התהליך החינוכי של המסע לפולין גם לאחר החזרה ארצה. הפעילות מתמקדת בקשר שבין שואה לתקומה, בתהליך חזרתם לחיים של הניצולים, ובנושא הכחשת השואה והמאבק באנטישמיות העכשווית.
ניתן לשלב את הפעילות התוכנית עם מפגש הסיכום של המשלחת. 
למען ידעו דור אחרון - מפגש ושיחה עם ניצול שואה 
עדויות של ניצולי שואה מהוות רכיב חשוב ביום העיון, מתוך מגמה ליצור רב- שיח בין הניצול לקהל המאזינים. באמצעות סיפורם האישי מעוררים ניצולי השואה אמפתיה והזדהות בקרב בני הנוער. סיפור העדות האישית מלווה את התלמידים במהלך המסע.

תהום מתחת לתהום – השואה על ציר הזמן
זוהי סדנת רוחב, הפורשת בפני התלמידים את סיפור התקופה כולה, על פני ציר הזמן, תוך הבהרת מושגים והעמקת הידע וההבנה. הסדנא נערכת בשילוב מצגת וקטעי סרטים. סדנא זו חשובה במיוחד במידה ומפגש ההכנה בבית העדות מתקיים בראשית תהליך ההכנה.
 
מבט אחר על מרד גטו ורשה – סדנא
באפריל 1943 פתחו צעירים יהודים בוורשה במרד כנגד הגרמנים הבאים להשמידם, ויצרו את אחד מסמלי השואה והגבורה. ביחידה זו מובא סיפורם של המורדים והיא מהווה הכנה חשובה לסיור ב"מסלול הגבורה" בוורשה.
 
דילמות הצלה והישרדות – סדנא
בסדנה זו מתוודעים התלמידים לדילמות מוסריות וקיומיות עמן התמודדו יהודים בתקופת השואה. בין הנושאים שיעלו: חיי הפרט בתקופת השואה, מורכבות היציאה למרד והיודנראט. זוהי סדנא שבה התלמידים פעילים במיוחד, ודרך הדיונים הקבוצתיים הם מבינים בצורה מעמיקה יותר את מורכבות החיים היהודים בתקופת השואה.


נשים מאירות בתקופות חשוכות – סדנא
סדנא זו עוסקת בגבורתן של נשים בתקופת השואה. מצד אחד חושפת הסדנא את התלמידים לפנים השונות של הגבורה, מהמחנכת, דרך מבריחת הגבולות ועד לפרטיזנית. מצד שני באמצעות הסדנא נחשפים התלמידים לפן אחר – נשים בתקופת השואה. זוהי סדנא פעילה וחווייתית. עם רבות מהדמויות ביחידה זו ייפגשו התלמידים גם במהלך המסע לפולין, והמפגש המקדים עם סיפורה של הדמות בבית העדות יעצים את החוויה במהלך המסע.

כמגדלור בחשיכה – סדנא
בסדנא זו ייחשפו התלמידים לשישה סיפורי הצלה של יהודים בידי אחיהם, חלקם נעשו בידי דמויות בולטות וידועות כמו הרב הרצוג והרב זרח ורהפטיג ואחרים בידי צעירים אמיצים ורבי תושייה. התלמידים יפעלו בקבוצות דיון קטנות, באמצעות כתבי חידה ודיונים פנימיים ובהמשך יעלו את הנקודות המרכזיות בשיח במליאה.
 
מיצג בית הזכוכית
סיפורו של "בית הזכוכית" בבודפשט הוא סיפור הצלה ייחודי ורחב היקף, אחד מסיפורי ההצלה הגדולים שהתרחשו בתקופת השואה. זהו סיפורם של יהודים שפעלו תוך סיכון עצמי לא רק למען הצלתם האישית אלא להצלת הכלל.
שבעים שנה לאחר התרחשותו של סיפור הצלה מופלא זה, חנכנו בבית העדות את מיצג "בית הזכוכית". זהו מיצג אינטראקטיבי חדשני, המעביר בצורה חווייתית ומרתקת את סיפור ההצלה של רבים מיהודי בודפשט, סיפור שהתרחש בשלהי ימי השואה, במרוץ נגד הזמן.  

להזעיק את העולם
סדנא זו מתמקדת במאמציהם של יחידים להזעיק את העולם לפעולה למען היהודים, באופן שבו המידע על השואה הגיע למערב ובתגובת המערב למידע ולתחינות למען ההצלה. סדנה חווייתית ומרתקת, מלווה בקטעי סרטים שהופקו על ידי בית העדות.

לאן? - יהודי גרמניה תחת השלטון הנאצי
במהלך המסע לפולין עוסקים התלמידים בעיקר בסיפורי השואה המתרחשים בתקופת מלחמת העולם השנייה בפולין. כחלק מההכנה למסע, יש מקום לייחד זמן לנושא של יהודי גרמניה עד פרוץ מלחמת העולם השנייה ולהבנת המורכבות של ההתמודדות היהודית עם החיים בגרמניה לאחר עליית היטלר לשלטון.

קריקטורות מספרות
במהלך הסדנא יתוודעו התלמידים לאנטישמיות על סוגיה וצורותיה השונות, באמצעות צפייה ודיון בקריקטורות אנטישמיות מתקופות שונות. בין השאר תעסוק היחידה בהבדלים שבין האנטישמיות הנאצית לבין אנטישמיות המודרנית ושנאת ישראל הקלאסית, ואף תהייה נגיעה באנטישמיות בימינו.

מבצע ריינהארד - הרצאה
בשנת 1942 הוציאו הגרמנים לפועל את תוכנית השמדתם של יהודי פולין בשלושת מחנות ההשמדה: בלז'ץ, סוביבור וטרבלינקה. תוכנית זו קיבלה לימים את השם: "מבצע ריינהארד". בהרצאת עומק זו שומעים התלמידים, בין השאר, על האופן שבו פעלו מחנות ההשמדה ועל מהלכי ההטעיה הגרמניים שאפשרו את פעולתם של מחנות אלה.


פרטיזנים ומצילים - סדנא
בסדנא זו יתוודעו התלמידים לסיפור הצלה ייחודי ומופלא שהתרחש בתקופת השואה, סיפורם של ארבעת האחים למשפחת ביילסקי. האחים ברחו מאימת הגרמנים, נדדו ביערות וחיו כפרטיזנים. כאשר פגשו ביער יהודים אחרים שניסו להסתתר, אנשים, נשים וטף, עמדו האחים מול ההתלבטות – לנסות לעזור לאותם יהודים ולהצילם תוך סיכון עצמי, או להמשיך לנסות לשרוד לבדם. הסדנא מפגישה את התלמידים עם מורכבות ההצלה בתקופת השואה, עם ערכים של עזרה וערבות הדדית ואף עם הקשיים של חיי הפרטיזנים ביערות.

מעט מן האור - חסידי אומות העולם
בסדנא זו נעמיק את הדיון בנושא חסידי אומות העולם, נכיר סיפורים שונים של מצילים, נדון במניעים ובסיבות להצלה, בסיכונים הרבים שנטלו עליהם המצילים, ובתובנות הערכיות העולות ממעשים אלה.  

יהודים - נקמה!
בסדנה זו יערכו התלמידים היכרות עם המושג "נקמה" בהקשר של השואה; התלמידים ידונו בהיבטים השונים של המושג, ויתמודדו, בין השאר, עם השאלה - מהי הנקמה שלנו? כיצד ניתן לנקום בנאצים ובכל זאת להישאר מוסריים? במסגרת הסדנא משולבת צפייה בתקציר של הסרט "טיסה אחת בשבילנו" על מטס חיל האוויר מעל מחנה בירקנאו.


מן התהומות אל המעלות – סיור בתערוכה משואה לתקומה
סיור בתערוכה העוסקת בניצולי השואה לאחר השחרור, בימים, בשבועות ובשנים הראשונות שלאחר המלחמה. באמצעות התמונות והמוצגים בתערוכה יתוודעו התלמידים למורכבות חייהם של ניצולי השואה ולתעצומות הנפש והגוף שהיו כרוכות בשחרור ובבניית החיים החדשים לאחר המלחמה. סדנא זו חשובה ורלוונטית מאוד במפגש סיכום לאחר המסע.

אמונה לאחר השואה
תלמידים היוצאים למסע לפולין מתמודדים, בין השאר, עם שאלות אמוניות עמוקות וקשות. רב המושב ניר גלים, הרב צבי ארנון, מעביר לתלמידים לקראת מסע בפולין שיחה בנושא "אמונה בשואה" שבה הוא מספק ליוצאים לפולין "צידה לדרך" שתהווה קרקע להתמודדות עם השאלות האמוניות.
הערה: הזמנת שיחה זו כרוכה בתוספת תשלום.