עקרונות מנחים

במסגרת הפעילות החינוכית אנו שואפים לקרב את הצעירים
ובני הנוער לנושא השואה, באמצעות מפגשים לימודיים, חזותיים וחווייתיים, תוך הקפדה על מגוון ואיכות תכני ההוראה ודרכיה.


במהלך הסדנאות השונות יעמיקו המבקרים בהבנתם את מורכבותה של התקופה, תוך התמקדות בפן האנושי של סיפור השואה ודילמות המוסריות והאנושיות, איתן נדרשו היהודים להתמודד.

במסגרת הפעילות החינוכית יש מקום חשוב לביטוי אישי ושיח בין חברי הקבוצה, סביב נושאים העולים מתוך התכנים.

הסיורים והסדנאות בנויים בצורה מודולארית, כך שניתן לבנות את התוכנית תוך התאמה לקבוצה, לאופיה ולצרכיה.
נושאי דגל

בבית העדות קיימות סדנאות במגוון נושאים הקשורים לתקופת השואה וזיכרונה, אך בחרנו להתמקד בעיקר במספר נושאים ייחודיים:
העמידה היהודית לסוגיה
בית העדות שם דגש על העמידה היהודית לסוגיה השונים, תוך הבנת מורכבות התקופה, הקושי בהתמודדות מול מצב לא מוכן ולא מובן והתגובות השונות של היהודים. העמידה היהודית באה לידי ביטוי בניסיון לשרוד, בשמירה על חיי רוח ועל צלם אנוש ובעזרה הדדית. במיוחד אנו שמים דגש על העמידה היהודית כפי שבאה לידי ביטוי בפעולות הצלה של יהודים בידי אחיהם - יהודים מצילים יהודים. במרכזן של פרשיות אלה עומדים יהודים, אשר בתנאים תת אנושיים ומתוך סיכון עצמי רב, בחרו ליטול בידיהם גם את האחריות לגורל אחיהם.משואה לתקומה 
עם תום מלחמת העולם השנייה עמדו לפני הניצולים אתגרים רבים ודרך חתחתים בניסיון לבנות מחדש את רסיסי חייהם ובהשתלבותם בבניין הארץ. אנו רואים בדרכם מעוררת ההשראה של הניצולים חלק מן העמידה היהודית ודוגמה מעוררת השראה לדורות הבאים. לכן אנו רואים חשיבות רבה בהרחבת התהליך החינוכי גם לשלב הקושר בין השואה לתקומה, הן התקומה האישית של הניצולים, והן התקומה הלאומית של עם ישראל בארצו.השואה בהונגריה
סיפורם של יהודי הונגריה עומד לרוב בצילה של הטרגדיה של יהודי פולין ואינו זוכה להתייחסות ממוקדת, זאת על אף העובדה כי מדובר בקהילה השנייה בגודלה שנרצחה בשואה. בבית העדות בחרנו להפנות זרקור אל סיפורה המרתק, הייחודי והחשוב של קהילה זו.
flag, flag, report, mark
flag, flag, report, mark
flag, flag, report, mark