ENGLISH  I  צור קשר
חוזר הזמנת אוטובוסים משרד החינוך
06/11/2016

עדכון:

נהלים חדשים לבתי ספר המבקשים להביא לפעילות בבית העדות את שכבה י"א/י"ב במסגרת הפרויקט של משרד החינוך. יש לעיין בהם באתר : www.education.gov.il/noarpz
את הטפסים יש לשלוח לכתובת דוא"ל חדשה: bus.polin@gmail.com

לכל החדשות >
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לבית העדות © 2017 טלפון: 08-8568476 פקס: 08-8535687
beit-haedut@beit-haedut.org.il