תנועת בני עקיבא בהונגריה הייתה פעילה באמצעות הכשרות ובתי ילדים ומעונות. למידע נוסף יש ללחוץ הלשונית הרצויה.